Personvernerklæring

KORT OPPSUMMERT:

Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.

● Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.
● De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss ved kjøp av/forespørsel om varer og tjenester levert av Trøndelag Bil AS.
● Personopplysningene dine deles med våre leverandører for å kunne muliggjøre levering av aktuelle produkter og tjenester.
● Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:

Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester. Det er viktig for Trøndelag Bil AS at ditt personvern ivaretas, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av Trøndelag Bil AS sine brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at Trøndelag Bil AS  behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

1 Informasjon vi samler inn

Opplysninger du gir oss ved kjøp av/forespørsel om produkter og tjenester levert av Trøndelag Bil AS. Dette kan være navn, e-post, telefonnummer, adresse, tidligere og nåværende produkter og tjenester fraTrøndelag Bil AS.

OpplysningerTrøndelag Bil AS registrerer når du bruker våre nettsider
Vi registrerer informasjon i forbindelse med din bruk av nettsidene tilhørendeTrøndelag Bil AS, blant annet (i) domenet som tjenesten blir besøkt fra, (ii) hvilken nettleser som benyttes, (iii) varigheten av besøket, (iv) IP-adresse, (v) enhetsinformasjon, (vi) informasjonskapsler, (vii) anonyme identifikatorer, (viii) tidspunkt for besøket, (ix) hvordan du benytter tjenesten (deriblant hvilke funksjoner du benytter), (x) hvor mange grupper du oppretter, (xi) informasjon om geografisk posisjon og (xii) hvor lang tid det tar for deg å gjennomføre oppgaver på nettsiden.

2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Gjennomføring av avtalen med deg
Trøndelag Bil AS bruker personopplysningene dine til å levere produkter og tjenester som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig kundeopplevelse, for eksempel i form av å gi deg relevant og målrettet kommunikasjon og informasjon i forbindelse med våre produkter og tjenester.

Personalisering av kommunikasjon og informasjon
Opplysningene blir brukt til å personalisere kommunikasjonen og informasjonen du mottar fra Trøndelag Bil AS, for eksempel ved å finne produkter og tjenester som er relevant for deg eller andre brukere eller grupper av brukere.

Markedsføring
Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Trøndelag Bil AS (det vil si at du er registrert kunde eller har forespurt tilbud om et eller flere av våre produkter og tjenester), vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Trøndelag Bil AS, eller om vi skulle ønske å sende deg markedsføring som faller utenfor rammene av kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine

Generelt

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å kunne levere produkter og tjenester eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser.

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). Noen av våre databehandlere befinner seg utenfor EU/EØS. For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland. Databehandlere lokalisert i USA kan alternativt være tilknyttet Privacy Shield ordningen.

4 Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt kan du få hentet ut ved å ta direkte kontakt med Trøndelag Bil AS. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å gi beskjed slik at vi kan endre dette fortløpende. Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

5 Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og få mest mulig effektiv bruk av våre nettsider. En informasjonskapsel er et stykke data som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken av informasjonskapsler ved å gjøre endre innstillingene i nettleseren til ikke å godta informasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av nettsidene kanskje ikke fungerer på riktig måte dersom informasjonskapsler blir fjernet.

6 Informasjonssikkerhet

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

7 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i kommunikasjonen du mottar fra oss. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli opplyst om per e-post